Ovo E8 G-Spot Vibrator - Blue 产品编号 E8-11

提交评论 (已售出11)
最后价格:US$46.06US$115.17
售完
售完
最后价格:US$46.06US$115.17
-60%
产品资料
主要分类
 • 直径(厘米): 3.5
 • 长度(厘米): 22.54
 • 颜色:
 • 材料: 矽胶
 • 品牌: Ovo
 • 国家: 德国
 • 振动: 是的
 • 可插入长度(厘米): 14
 • 防水: 是的
产品资料
Ovo - E8 G-Spot Vibrator - Blue 照片-2
Ovo - E8 G-Spot Vibrator - Blue 照片-3
Ovo - E8 G-Spot Vibrator - Blue 照片-4

产品功能及介绍

 • 直径(厘米): 3.5
 • 长度(厘米): 22.54
 • 颜色:
 • 材料: 矽胶
 • 品牌: Ovo
 • 国家: 德国
 • 振动: 是的
 • 可插入长度(厘米): 14
 • 防水: 是的
Ovo - E8 G-Spot Vibrator - Blue 照片-2
Ovo - E8 G-Spot Vibrator - Blue 照片-3
Ovo - E8 G-Spot Vibrator - Blue 照片-4

G点自慰棒的热门产品

Je Joue G点子弹震动器 - 紫色

Zalo Bayek 情侣共震阴茎环 - 蓝绿色

Fun Factory Stronic G 按摩棒 - 葡萄色

Zalo Bess 2 阴蒂震动器 - 蓝绿色

Womanizer DUO - 阴蒂吸啜及G点按摩器 - 酒红色

Zalo Bayek 情侣共震阴茎环 - 黑曜石色

Womanizer DUO - 阴蒂吸啜及G点按摩器 - 红桑莓色

3.151664216938