Moressa Nix Remote Control Bullet - Pink 产品编号 8435565903237

最后价格:HK$368
售完
售完
最后价格:HK$368
产品资料
主要分类
 • 直径(厘米): 2.8
 • 长度(厘米): 7.7
 • 颜色:
 • 材料: 矽胶
 • 品牌: Moressa
 • 振动: 是的
 • 防水: 是的
产品资料
Moressa - Nix Remote Control Bullet - Pink 照片-2
Moressa - Nix Remote Control Bullet - Pink 照片-3

产品功能及介绍

 • 直径(厘米): 2.8
 • 长度(厘米): 7.7
 • 颜色:
 • 材料: 矽胶
 • 品牌: Moressa
 • 振动: 是的
 • 防水: 是的
Moressa - Nix Remote Control Bullet - Pink 照片-2
Moressa - Nix Remote Control Bullet - Pink 照片-3

遥控控制震动子弹的热门产品

3.151621266178