Lora DiCarlo Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 产品编号 850012598336

提交评论 (已售出49)
价钱:
US$115.12US$164.47
-30%
可享用5%优惠折扣
5% 现金奖分
重量: 628 g
HK Post - 平邮
可长达30天以上
US$20.55
DHL运输 - DHL运输
3-5日
US$46.38

您可能还需要

产品资料
主要分类
 • 直径(厘米): 3
 • 长度(厘米): 10.6
 • 颜色:
 • 材料: 矽胶
 • 品牌: Lora DiCarlo
 • 国家: 西班牙
 • 振动: 是的
 • 可插入长度(厘米): 7.4
 • 防水: 是的
 • 保养维修(月数): 12
产品资料
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-2
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-3
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-4
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-5
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-6
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-7
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-8
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-9
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-10
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-11
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-12
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-13
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-14
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-15
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-16
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-17
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-18

产品功能及介绍

 • 直径(厘米): 3
 • 长度(厘米): 10.6
 • 颜色:
 • 材料: 矽胶
 • 品牌: Lora DiCarlo
 • 国家: 西班牙
 • 振动: 是的
 • 可插入长度(厘米): 7.4
 • 防水: 是的
 • 保养维修(月数): 12
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-2
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-3
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-4
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-5
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-6
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-7
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-8
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-9
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-10
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-11
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-12
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-13
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-14
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-15
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-16
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-17
Lora DiCarlo - Tilt 加热双头震动器 - 梅红色 照片-18
3.151720806397