A-One Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 产品编号 TOY-2502226

提交评论 (已售出29)
最后价格:US$15.54
售完
售完
最后价格:US$15.54
产品资料
主要分类
 • 直径(厘米): 2.4
 • 长度(厘米): 11.3
 • 颜色:
 • 品牌: A-One
 • 国家: 日本
 • 振动: 是的
 • 防水: 是的
产品资料
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-2
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-3
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-4
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-5
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-6
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-7

产品功能及介绍

 • 直径(厘米): 2.4
 • 长度(厘米): 11.3
 • 颜色:
 • 品牌: A-One
 • 国家: 日本
 • 振动: 是的
 • 防水: 是的
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-2
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-3
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-4
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-5
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-6
A-One - Baby G-Stick G 点震动棒 - 粉红色 照片-7

G点自慰棒的热门产品

Zalo Bayek 情侣共震阴茎环 - 黑曜石色

SVAKOM Cici 振动器 - 紫色

Womanizer DUO - 阴蒂吸啜及G点按摩器 - 红桑莓色

Je Joue G点子弹震动器 - 紫色

Fun Factory Stronic G 按摩棒 - 葡萄色

Womanizer DUO - 阴蒂吸啜及G点按摩器 - 酒红色

3.151685231757