Allwell -天然石材肛门插 A 产品编号 AM002-A

提交评论 (已售出15)
颜色:
最后价格:HK$228
售完
售完
最后价格:HK$228
产品资料
主要分类
 • 直径(厘米): 3
 • 长度(厘米): 9
 • 颜色:
 • 品牌: Allwell
 • 可插入长度(厘米): 5.5
 • 保养维修(月数): 12
产品资料
Allwell -天然石材肛门插 - A 照片-2
Allwell -天然石材肛门插 - A 照片-3
Allwell -天然石材肛门插 - A 照片-4

产品功能及介绍

 • 直径(厘米): 3
 • 长度(厘米): 9
 • 颜色:
 • 品牌: Allwell
 • 可插入长度(厘米): 5.5
 • 保养维修(月数): 12
Allwell -天然石材肛门插 - A 照片-2
Allwell -天然石材肛门插 - A 照片-3
Allwell -天然石材肛门插 - A 照片-4

后庭塞的热门产品

Fun Toys Gplug Twist 扭纹后庭塞 - 黑色

3.151628033968